• onderwijsprijs spandoek
 • onderwijsprijs finale 2011 2013
 • onderwijsprijs finale 2009 2011
 • onderwijsprijs bellen
 • onderwijsprijs blij
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

Criteria voor de beoordeling

De jury beoordeelt de inzendingen van scholen aan de hand van de volgende criteria:

  1. Is de school erin geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie?
  2. Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit?
  3. Is de school in staat door deze activiteit aan haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en doordachte wijze kan omgaan met de grote of kleine problemen en uitdagingen van deze tijd?
  4. In hoeverre is de activiteit overdraagbaar naar andere scholen?
  5. In hoeverre heeft de activiteit een plaats binnen het schoolbeleid? Sluit het project aan bij de wijze waarop de betreffende school gestalte geeft aan goed onderwijs?

Een inzending hoeft niet per se aan alle criteria te voldoen. De jury weegt deze tegen elkaar af.

N.B. Langlopende projecten kunnen vaker worden ingediend, maar slechts indien de ontwikkelingen in de laatste twee jaar substantieel zijn. De jury beoordeelt dit.

N.B. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.