• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs spandoek
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

RK basisschool De Kreeke

Westdorpe

Pestprotocol

Het project is een dorpsbrede aanpak van het pesten in Westdorpe. Uitgangspunt is het (basis) pestprotocol van eduforce, ingekort en aangepast aan de situatie op school. In Westdorpe komen de kinderen elkaar altijd tegen, daarom zijn de verenigingen van het dorp erbij betrokken. Deze stonden hier positief tegenover. Uitgangspunt daarbij was weer het pestprotocol van De Kreeke, aangepast aan de specifieke situatie per vereniging. Dit heeft geresulteerd in een dorpsbreed pestprotocol met gelijke uitgangspunten. De presentatie was in november 2011. Er wordt op school regelmatig aandacht aan besteed o.a. door het beleggen van ouderavonden over pesten.

Categorie

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast