• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs spandoek
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

Fryslân

Fryslân

Hier vindt u nieuws over de prijsuitreiking in Fryslân.

Provinciale ronde Fryslân: 20 januari 2017, provinciehuis, middag. Uitreiking door gedeputeerde Sander de Rouwe.

Uitslag  Basisonderwijs

1. Jenaplaschool De Wiekslag, Drachten
2. De Opslach, Wommels 
3. SBO De Bolder, Franeker
 
Uitslag Voortgezet Onderwijs
 
1. Sneek, Piet Bakkerschool
2. Chr. Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden
3. OSG Piter Jelles, Leeuwarden