• onderwijsprijs spandoek
  • onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

Merkelbachschool

Amsterdam

De Merkelbach Academie is een nieuwe manier om naschoolse activiteiten te organiseren en aan te bieden (Brede School 3.0). Het betreft een vraaggestuurd (ipv aanbodgestuurd) schooleigen cursusprogramma op het gebied van cultuur, sport en science dat wordt uitgevoerd door vakdocenten, kunstenaars en andere externe partners en wordt gecoördineerd vanuit de school zelf. Alle Academie cursussen duren 10 weken en sluiten per bouw aan bij thema’s en onderwerpen uit het lesprogramma onder schooltijd. De cursussen vinden plaats in het schoolgebouw, direct aansluitend op de schooltijden. Via korte clinics onder schooltijd maken de kinderen kennis met het aanbod. Naschoolse opvangorganisaties participeren door cursussen in te kopen voor de kinderen die na schooltijd aan hun zorg zijn toevertrouwd. Inschrijving verloopt volledig online. Per schooljaar worden twee verschillende programma’s van 10 weken aangeboden.
De introductie van de Merkelbach Academie tijdens de pilot vorig jaar zorgde voor een toename van de deelnamegraad tot 50% van het totale leerlingaantal. Bij de start van het eerste volwaardige programmajaar in september jl. was de deelnamegraad in de onderbouw zelfs 75% en moest een extra cursus worden ingezet.

De Academie heeft ook een effect op de deelname van leerlingen aan collectieve sport- en cultuuractiviteiten gedurende in het jaar. De Avondvierdaagse en Echo Minimarathon hadden met respectievelijk 65 en 38 deelnemers, meer deelnemers dan ooit. De Garageband trad op tijdens het schoolfeest, de kunstwerken van de kleuters werden in de school tentoongesteld.

Inmiddels hebben andere scholen belangstelling getoond voor ons concept. Het is goed herhaalbaar. De Dapperschool in Amsterdam zal naar voorbeeld van de Merkelbach Academie binnenkort een eigen Academie starten.

Categorie

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast