• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs spandoek
Logo Nationale Onderwijsprijs

Landelijke finale 27 maart 2019 in Leiden

Mytylschool Ariane de Raintz

Utrecht

In Nederland gaan momenteel ruim 100.000 kinderen naar specialistisch onderwijs, dat
is 4% van de ongeveer 2,5 miljoen kinderen tussen de 4 en 18 jaar. De meeste kinderen
en jongeren uit het speciaal onderwijs en regulier onderwijs gaan weinig met elkaar om.
Doordat de scholen gescheiden zijn, worden de leerlingen ook gescheiden. Deze
scheiding zet zich voort in de buitenschoolse activiteiten: onbekend maakt onbemind.
Hoewel via passend onderwijs het samenbrengen van regulier en speciaal onderwijs zich
nu stapsgewijs ontwikkelt, blijven veel leerlingen voorlopig naar gescheiden scholen
gaan. Om ook deze leerlingen te bereiken, kan het een oplossing zijn om gezamenlijke
activiteiten te organiseren met zowel scholen voor speciaal als regulier onderwijs zoals de
Stick Together dag in Utrecht.
Op 5 juli 2013 was er de eerste Stick Together dag in Utrecht. Kinderen, jongeren,
docenten en vele vrijwilligers vonden dit een onvergetelijk succesvolle dag. Sinds die dag
is de Stick Together dag Utrecht een jaarlijks terugkerend evenement van Mytylschool
Ariane de Ranitz, Daltonschool Rijnsweerd, Cals College IJsselstein en Unic college. Zo’n
dag ziet er samengevat zo uit:
 Vooraf worden koppels gemaakt van een leerling uit het reguliere onderwijs en
een leerling uit het speciaal onderwijs die samen invulling gaan geven aan de
activiteiten op de Stick Together dag.
 Alle leerlingen krijgen een voorlichting op hun eigen school. Op de reguliere school
wordt ook aandacht besteed aan de special needs van leerlingen in het speciaal
onderwijs.
 Vooraf en op de dag zelf wordt aandacht besteed aan kennismaking, bijvoorbeeld
door elkaar brieven te schrijven, op bezoek te gaan bij de andere school, samen
deel te nemen aan een kunstproject en voor de jongeren een
kennismakingsprogramma bij de start. Het heeft veel meerwaarde om elkaar
eerst beter te leren kennen, daardoor is er meer integratie op de dag zelf; een
daadwerkelijk samenzijn.
 Op de Stick Together dag zijn er diverse activiteiten zoals een bezoek aan het
Centraal museum, een DJ-workshop en samen sporten.
 We evalueren de dag met de kinderen en jongeren. In 2016 kregen de leerlingen
uit het reguliere onderwijs ook de opdracht om een reflectieverslag te maken. Uit
zowel de evaluatie als de reflectieverslagen blijkt dat de impact van de Stick
Together dag groot is. Het valt op dat je met deze relatief eenvoudige
gezamenlijke activiteiten veel aansluiting kunt bereiken tussen kinderen en
jongeren met en zonder chronische aandoening.
Voor een indruk van de dag en de reacties, zie de video’s van 2015:
https://vimeo.com/129782215 en 2016: https://vimeo.com/170149813.
We merken dat Stick Together voor blijvend meer begrip en integratie zorgt. Leerlingen
van zowel regulier als speciaal onderwijs geven aan dat ze het fijn en belangrijk vinden
en er nog vaak aan terug denken. Verder is er nu bijvoorbeeld meer samenwerking
tussen de betrokken scholen rondom stages. Je kunt ook denken aan speelafspraken,
gezamenlijke Koningsspelen en werkweken.
</

Categorie

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast