• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs spandoek
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

Oecumenische basisschool Dom Helder Camara

Groningen

Sinds het schooljaar 2014 – 2015 hebben we de samenwerking tussen de SKSG en de Dom Helder Camaraschool geïntensiveerd. Voor dit schooljaar zat de SKSG al in het gebouw van de Dom Helder Camaraschool met een peuterspeelzaal en een BSO, maar er werd apart van elkaar geopereerd.

Vanuit de gedachte dat we een doorgaande lijn voor kinderen in de peuterleeftijd richting de basisschool belangrijk vinden én vanuit de gedachte dat we ons niet laten beperken door verschillende CAO’s  (CAO kinderopvang en CAO primair onderwijs), hebben de locatiemanager van de SKSG en de directeur van de Dom Helder Camaraschool samen gekeken naar kansen. Zo zijn vier pedagogisch medewerkers van de SKSG ‘in dienst’ gekomen (worden ingehuurd) bij de Dom Helder Camaraschool op tijdstippen dat de peuterspeelzaal en de BSO niet actief is. We hebben hier voor gekozen omdat deze pedagogisch medewerkers voor de kinderen bekenden zijn (ze werken als pedagogisch medewerker bij de peuterspeelzaal en/of BSO die in ons gebouw aanwezig is) en omdat ze de kwaliteiten hebben om onderwijsassistenttaken te vervullen op de basisschool. We hebben er tijdens de sollicitatieprocedure op toegezien dat we alleen mensen aannamen die daadwerkelijk gekwalificeerd zijn om deze combinatietaak uit te voeren. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers ’s ochtends werken op de BSO of peuterspeelzaal, van 11.30u tot 14u als onderwijsassistent werken op de Dom Helder Camaraschool en na 14u weer beschikbaar zijn voor de BSO.

Daarnaast hebben we samen gekeken hoe we de doorgaande lijn voor peuters richting de basisschool kunnen verbeteren. Iedere ochtend (met uitzondering van de vrijdagochtend) is er peuterspeelzaal. Tijdens de intake die ouders op onze basisschool aanvragen wijst de directeur ouders op deze mogelijkheid. Dit resulteert in meer peuters die naar de peuterspeelzaal gaan, maar ook in een doorgaande lijn. De peuters spelen samen met de kleuters op het schoolplein, de thema’s worden steeds vaker afgestemd op elkaar en doordat de combinatiefuncties ontstaan zijn leren de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep ½ van elkaar.

Sinds kort zijn we nog een stapje verder gegaan: er is een peuterdoorstroomgroep gestart. Peuters die naar SKSG De Rode Pimpernel gaan en al door hun ouders aangemeld zijn bij de Dom Helder Camaraschool, komen iedere dinsdagochtend vanuit de Rode Pimpernel spelen op de Dom Helder Camaraschool. Een pedagogisch medewerker van de SKSG en een leerkracht van de Dom Helder Camaraschool begeleiden dit en bereiden de ochtend samen voor en leren van elkaar. De doorgaande lijn en kennisoverdracht zijn hierbij doelstellingen. Zowel de kinderen, de ouders als de pedagogisch medewerker en de leerkracht zijn dolenthousiast!

Categorie

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast