• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs spandoek
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs blij
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

VSO De Korte Dreef

Borculo

Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen die tot voor kort geen onderwijs volgden door handelingsverlegenheid van "reguliere" vormen van Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. (zowel cluster 3 als 4)

  • De 1op1 klas biedt kleinschalig onderwijs, waarbij continue nabijheid van medewerkers wordt gegarandeerd middels een  1 op 1 begeleiding.
  • De 1op1 klas is een klas met maximaal 6 leerlingen en fulltime de aanwezigheid van 3 medewerkers: leerkracht – leraar ondersteuner – agogisch medewerker.
  • Het team biedt een onderwijsprogramma op maat; zowel didactisch als pedagogisch.

  Elke leerling heeft een individueel lesprogramma en het lesrooster bestaat uit een combinatie van theorie en praktijklessen, het onderwijs wordt aangeboden in een zeer overzichtelijk lesruimte, waar alle leerlingen ten allen tijde in het zicht zijn.

  • Het team is onophoudelijk op zoek naar de mogelijkheden van de leerling, met als doel de leerling in zijn kracht te zetten.
  • Het team heeft expertise op het gebied van (zeer) complexe gedragsproblematiek en sociaal emotionele ontwikkelingsproblematiek.
  • De 1op1 klas is regio overstijgend, leerlingen uit diverse samenwerkingsverbanden worden aangemeld en geplaatst.

Categorie

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast