• onderwijsprijs bellen
  • onderwijsprijs finale 2009 2011
  • onderwijsprijs finale 2011 2013
  • onderwijsprijs blij
  • onderwijsprijs spandoek
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.

Jurering

Elke inzending wordt vooraf bekeken door terzake deskundigen van het Cito. Zij maken een overzicht en kort verslag van elk project. Elke school is er dus van verzekerd dat haar inzending de vereiste aandacht krijgt.

Elke provincie heeft vervolgens een eigen jury die genomineerden en winnaars aanwijst. Mocht het aantal inzendingen in een bepaalde categorie of provincie zeer gering zijn, dan worden de betreffende projecten kwalitatief vergeleken met die uit andere provincies. Indien zij die vergelijking goed kunnen doorstaan, volgt nominatie voor de landelijke slotronde. De landelijke jury ten slotte, bepaalt de beide winnaars in basis- en voortgezet onderwijs.