Informatie

Informatie over onderwijs

Misschien gaat je eerste kindje bijna voor het eerst naar school. Als je weinig mensen kent met kinderen, kan dit een hele grote stap zijn. Of wellicht ken je genoeg mensen die ook schoolgaande kinderen hebben, maar je bent gewoon benieuwd naar meer informatie over het Nederlandse onderwijs.

Starten met primair onderwijs

Voor veel kinderen is de kleuterschool niet meer echt de start van het onderwijs. Officieel is dat nog wel zo. De meeste jongens en meisjes gaan eerst al naar de peuterschool. De laatste jaren is dit steeds meer gaan lijken op een soort echt onderwijs. Er is aandacht voor taal, tellen en de motoriek. Vaak worden er ook al allerlei doelen afgevinkt. Gaat het kind dan naar de kleuterschool, dan ontvangt de juf al veel informatie van de leidster op de peuterschool. Het reguliere onderwijs heeft vier verschillende mogelijkheden.

Vier vormen van primair onderwijs

Eerst heb je dan de basisschool. Die is bedoeld voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Kinderen zijn in Nederland pas leerplichtig op het moment dat ze vijf jaar zijn. Maar vrijwel alle kinderen gaan naar school als ze vier jaar geworden zijn. Dit is een groot verschil met vroeger. Toen waren er genoeg kinderen die pas startten op school als ze zes jaar waren geworden. Op zich is het fijn om te weten dat kinderen pas leerplichtig zijn op het moment dat ze vijf jaar zijn. Veel ouders maken daar dankbaar gebruik van. Is je kindje vier jaar, dan kun je mooi nog buiten het hoogseizoen op vakantie.

Het speciaal basisonderwijs

We hebben in Nederland ook nog het speciaal basisonderwijs. Hier gaan kinderen naar toe die het in het reguliere onderwijs niet goed redden. Dit kan om allerlei redenen zijn. Vaak worden ze veel gelukkiger op een school voor speciaal onderwijs. Ook leren ze daar uiteindelijk meer. De redenen liggen soms op het cognitieve vlak, maar ook gedragsproblemen kunnen een oorzaak zijn. Op zich worden op deze scholen dezelfde leerdoelen aangehouden. Maar ze worden op een andere manier aangeboden, zodat ze beter passen bij het kind.

Voortgezet onderwijs

Zijn kinderen twaalf jaar, dan zit de basisschool er meestal op. Voor kinderen volgt er dan een hele verandering. Ze verlaten de vertrouwde school en gaan vaak naar een veel grotere school. Niet alle kinderen zijn dan twaalf jaar. Er zijn soms ook hele jonge leerlingen of kinderen die een groep hebben overgeslagen. In Nederland zijn verschillende niveaus waaruit je kunt kiezen. Eerst is er het praktijkonderwijs, daarna het Vmbo, vervolgens het Lwoo, de Havo en het Vwo. Het is mooi dat ieder kind zo een opleiding kan doen die het beste bij hem of haar past.

Comments are closed.