Trainingen

Trainingen die je helpen omgaan met TOS leerlingen

Tegenwoordig komen leerkrachten in het basisonderwijs steeds vaker leerlingen tegen met TOS. Dit valt meestal al op in groep 1. Deze kleuters hebben een minder goede woordenschat en vaak is de zinsbouw ook niet in orde. Deze taalontwikkelingsachterstand wordt gediagnosticeerd. Het vraagt best iets van een juf of meester om met deze leerlingen om te gaan. Omdat de taal niet goed ontwikkeld is, zijn er vaak ook problemen op de andere gebieden zichtbaar. Een training om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden kan dan helpend zijn.

Online trainingen

Als het gaat om TOS leerlingen en trainingen die je helpen om deze kinderen beter te begrijpen en goed te helpen, dan kun je dit ook online volgen. Er zijn verschillende instanties die deze trainingen online aanbieden. Het is handig dat je het dan gewoon thuis via Zoom kunt volgen. Vaak is er sprake van ongeveer dezelfde opbouw.

Opbouw trainingen

De training begint met het signaleren van het probleem. Hoe herken je de signalen van TOS leerlingen. Heb je helder dat dit speelt bij een of meerdere van jouw kleuters of schoolkinderen, dan is het belangrijk om in te spelen op hun specifieke behoeften. Daarom volgt tijdens de training ook een module over de woordenschat. Onder meer hoe je deze kinderen helpt de dingen beter te verwoorden. Daar zijn allemaal routines voor beschikbaar. Omdat deze ontwikkeling bij deze kinderen niet vanzelf verloopt, is het van belang dat ze geholpen worden. De training helpt jou als professional aan belangrijke handvaten. Daarnaast volg je een module die gericht is op het passend reageren. Ook leer je hoe je op maat vragen kunt stellen aan deze kinderen. Deze onderdelen zijn vooral belangrijk tijdens de onderbouw van de basisschool.

Training voor begeleiden oudere TOS leerling

Soms wordt pas in groep 3 of 4 vastgesteld dat een leerling een taalontwikkelingsachterstand heeft. Nog altijd is het dan van belang om in te steken op de woordenschat. Maar op deze leeftijd is er meer dat om de aandacht vraagt. Daarom kun je tijdens deze training ook een module begrijpend lezen volgen. Ook dit is speciaal gericht op de TOS leerling. Door doeltreffend begrijpend lezen in te zetten, gaan ook deze kinderen de teksten dieper lezen en beter begrijpen. Dit zijn dan allemaal trainingen gericht op taal. Het is echter ook nodig om deze kinderen op rekengebied extra te begeleiden. Daar zijn dus ook speciale modules voor. Die worden dan bijvoorbeeld rekenen op taal genoemd. De kinderen hebben moeite met de vaktaal in de rekenlessen en daar krijg je dan als leerkracht handige tools voor aangereikt.

Comments are closed.