Leren

Waarom ben je nooit te oud om een taal te leren?

Herinner je je nog de tijd dat je je moedertaal leerde? Zou het niet mooi zijn als je nieuwe talen net zo gemakkelijk onder de knie krijgt? En dat kan, want volwassenen leren met een kleine inspanning, de juiste hulpmiddelen en de juiste motivatie een nieuwe taal in een fractie van de tijd die een kind nodig heeft.

Maar neemt het vermogen niet af met de leeftijd?

Omdat kinderen van nature al op zeer jonge leeftijd geluiden, accenten en fonemen oppikken, denken de meeste mensen intuïtief dat de ideale leeftijd om een ​​taal te leren meestal vóór de puberteit ligt. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn volwassenen eigenlijk betere taalleerders dan kinderen.

Theorieën die zeggen dat een taal het best vóór de puberteit wordt geleerd, zijn grotendeels weerlegd. Bovendien heeft nieuw onderzoek aangetoond dat het nooit te laat is om een ​​vreemde taal te leren.

Neuroplasticiteit of timemanagement?

Moderne leertheorieën zijn gebaseerd op iets dat neuroplasticiteit wordt genoemd. Dit is het vermogen van de hersenen om de verbindingsroutes te veranderen en nieuwe informatie op te slaan. Onze hersenen worden echter minder flexibel met de leeftijd, wat misschien verklaart waarom het moeilijker lijkt om te leren naarmate je ouder wordt.

Kinderen, en vooral baby’s, hebben meer tijd om vaardigheden zoals taal te ontwikkelen. Het is geïntegreerd in hun dag en ze hebben geen andere verantwoordelijkheden om over na te denken. Wanneer je dezelfde vrijheid zou hebben door vrij te nemen van het werk om een ​​taal intensief te leren, zul je merken dat je snel of zelfs sneller dan jonge kinderen leert.

Kortom, onze hersenen verliezen nooit het vermogen om nieuwe dingen te leren. We hebben gewoon geen tijd meer!

De wijsheid van de leeftijd

Als je ouder bent, heb je misschien niet zo’n goed geheugen als je ooit had. Maar taal is niet zozeer een kwestie van geheugen, het gaat om opmerken en om scherp en alert te zijn.

Kinderen hoeven niet perse in een klas te zitten om talen te leren. Het is zelfs mogelijk dat ze meerdere talen tegelijk oppikken. Waar het op neerkomt, is dat kinderen jarenlang luisteren naar pratende mensen en hen observeren voordat ze zelf zinnen vormen. Daarnaast kan het tien jaar of langer duren voordat een volledige woordenschat is ontwikkeld.

Volwassenen begrijpen al hoe taal werkt en zijn vaak meer gemotiveerd om hun woordenschat te ontwikkelen dan kinderen of tieners, wat kan zorgen voor een veel meer lonende leerervaring. Het kan wat langer of meer gerichte studie vergen, maar omdat je als volwassene al enkele contextuele en theoretische verbanden tussen taal en de betekenis over verschillende onderwerpen begrijpt, heb je meer voordelen dan kinderen bij het leren van een nieuwe taal.

Comments are closed.